De missie van L1

L1 wil onmisbaar zijn voor iedereen die in Limburg is geïnteresseerd. Gebruikers van L1-media worden op de hoogte gehouden van het regionale nieuws, met als trefwoorden actueel, dichtbij, onafhankelijk, betrouwbaar en maatschappelijk relevant.

Met een sterke regionale journalistiek dragen we bij aan een gezonde democratische samenleving, middels duiding, diepgang en dialoog.Even belangrijk is dat L1 als cultuurdrager actief bijdraagt aan het in stand houden en vormgeven van de Limburgse identiteit, waaronder streektaal.

Om onze verbindende rol in de samenleving optimaal waar te kunnen maken, is het onze ambitie om in Limburg de media-instelling te zijn met het hoogste totaalbereik.

De visie van L1

We kiezen voor een gedifferentieerd kanalenbeleid. De verschuiving van de nieuwsconsumptie van de traditionele kanalen radio en tv naar online zal verder doorzetten. Content on demand, ‘mobiel’ en sociale media-platforms blijven de drie dominante trends.

Voor het verspreiden van nieuws 24/7 ligt onze prioriteit bij online-verslaggeving, in tekst, beeld en audio. De kanalen radio en tv zullen ook nieuws brengen, maar deze kanalen functioneren meer en meer als Limburgse cultuurdrager in de vorm van (live) uitzendingen van evenementen. Liefde voor Limburg is de beste verwoording voor onze dagelijkse betrokkenheid en empathie, zonder daarbij onze journalistiek controlerende taak te verliezen.

Wij zoeken tevens naar mogelijkheden voor verspreiding van ons media-aanbod via partnerships en/of door het delen van aanbod met andere media. Hoe groter het bereik van ons aanbod, hoe geslaagder onze missie.

Mediaraad legt publieke verantwoording af

De mediaraad van L1, die het programmabeleid van L1 vaststelt, publiceert een eigen jaarverslag. Dat is openbaar, in het kader van publieke verantwoording afleggen aan de Limburgse maatschappij.

De wet schrijft voor dat iedere provincie een publieke regionale omroep moet hebben. In Limburg is dat L1. Van de overheid ontvangt L1 een kleine 12 miljoen euro per jaar Dat is goed voor ongeveer 70 procent van de kosten. De overige kosten betaalt L1 uit reclame-inkomsten. Naast de mediaraad publiceert L1 ook zijn verslag.

L1 is een publieke omroep en wordt daarom voor een belangrijk deel uit publieke middelen (ofwel via de overheid) gefinancierd. De omroep mag een deel van de zendtijd op radio en televisie gebruiken voor reclame.

De reclame-inkomsten vormen een belangrijke aanvullende inkomstenbron. Als gevolg van een wetswijziging in de Mediawet, wordt de regionale omroep sinds januari 2014 niet meer gefinancierd vanuit het provinciefonds, maar vanuit de Mediabegroting van het Rijk.