Verwijderen berichten online

L1 krijgt regelmatig verzoeken uit het publiek om eerdere publicaties op internet (L1.nl en L1nieuws.nl) te anonimiseren of te verwijderen. Dat is een trend die zich bij alle media voordoet sinds opkomst van online-media.

In de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek staat: Wanneer journalisten het verzoek krijgen om online toegankelijke publicaties (tekst, beeld en/of geluid) te anonimiseren dan wel te verwijderen, laten zij slechts in uitzonderlijke gevallen het publieke belang van zo volledig mogelijk, betrouwbare archieven wijken voor de particuliere belangen van degenen die hierom verzoekt.

L1 volgt deze Leidraad. We passen eerdere online publicaties dus niet aan, tenzij er sprake is van een ‘uitzonderlijk geval’.

In deze vergetelheidsrichtlijn maken we duidelijk hoe we tot een oordeel komen. Welke afwegingen maken we? Onderstaande vragen spelen een rol bij ons besluit over een vergetelheidsverzoek. Niet alle antwoorden leggen hetzelfde gewicht in de schaal. Het is geen ‘puntensysteem’, maar een intern afwegingskader.

De volgende vragen kunnen bij de beoordeling van een verzoek tot aanpassing aan de orde komen.

  • Betreft het een publicatie op een online platform waarvoor L1 zelf volledig verantwoordelijk is?

  • Heeft de klager een rechtstreeks belang bij het verzoek? Dat wil zeggen: is hij/zij zelf duidelijk herkenbaar in de tekst van het bewuste artikel en/of een foto of video bij het artikel?

  • Kan de klager zijn verzoek onderbouwen?

  • Was klager op het moment van de publicatie minderjarig?

  • Is de informatie van belang om de betrouwbaarheid van de publicatie vast te kunnen stellen?

  • Gaat het om hoofdpersonen of om een ‘figurant’ in het artikel?

  • Blijft het artikel inhoudelijk overeind zonder de persoonsgegevens van de verzoeker?

  • Is er een vervolg-publicatie geweest na de betwiste publicatie en kan daarnaar worden doorverwezen in het originele artikel?

  • Heeft betrokkene zelf meegewerkt aan de totstandkoming van het betwiste artikel?

  • Heeft de Raad voor de Journalistiek eerder een klacht over de publicatie beoordeeld?

Verzoeken om online publicaties aan te passen via hoofdredactie@L1.nl.

L1 doet mee aan Raad voor de Journalistiek

Natuurlijk probeert L1 - via radio, tv en online - zo zorgvuldig mogelijk verslag te doen. Maar waar mensen werken kunnen fouten worden gemaakt. En die zullen we ruimhartig corrigeren indien noodzakelijk.

L1 werkt mee aan de Raad voor de Journalistiek. De Raad is een onafhankelijke instantie, waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten die naar hun oordeel niet goed zijn afgehandeld door het medium zelf. De Raad is een orgaan van zelfregulering voor de media.

Voordat de klager zich tot de Raad kan wenden moet hij zijn bezwaren eerst voorleggen aan het medium (bij de eindverantwoordelijke). Bij L1 kan dat per mail via hoofdredactie@L1.nl.

Dit dient te gebeuren binnen drie maanden na de journalistieke gedraging waartegen klager bezwaar heeft. Daarna heeft L1 maximaal één maand de gelegenheid om de klacht af te handelen. Als de klager met die afhandeling niet tevreden is of L1 reageert niet, dan kan hij zijn klacht vervolgens bij de Raad voor de Journalistiek indienen.

Ondertiteling tv-programma’s

L1 krijgt vaker de klacht dat tv-programma’s niet ondertiteld worden. Zoals zo vaak is dat een kwestie van geld.

De landelijke publieke omroepen krijgen extra subsidie van de overheid om ondertiteling te betalen. Helaas krijgen de regionale publieke omroepen hier geen subsidie voor, dus mochten we ondertiteling willen faciliteren dan zou dit onherroepelijk ten koste gaan van ons programma-aanbod.

L1 heeft de keuze gemaakt om een zo breed mogelijk media-aanbod te kunnen bieden, ondanks een forse bezuiniging van 1,5 miljoen euro (ruim 10% van onze begroting) per 2017.

Het alternatief om het actuele Limburgse nieuws te volgen is L1nieuws.nl, met geschreven berichten en daarbij video. Soms is deze video ondertiteld. En vaak staat de kern van de video-inhoud ook in het bericht. Minder ideaal dan integrale ondertiteling, maar het is beter dan niets.