Provincie moet geld fietspad vrijmaken

Afbeelding ter illustratie © Bron: L1
De statenfractie van D66 eist dat het provinciebestuur zich houdt aan de toezegging dat volgend jaar een vrijliggend fietspad wordt aangelegd in Ven-Zelderheide, gemeente Gennep. Het fietspad moet komen op de provinciale weg naar de Duitse grens.
Het geld ervoor – 1,2 miljoen euro – is beschikbaar. Maar de provincie heeft er geen rekening mee gehouden dat voor het fietspad de rijbaan verlegd moet worden. De 1,2 miljoen die dat kost , is niet gereserveerd. D66 vindt verder uitstel van het fietspad niet acceptabel. De huidige weg is gevaarlijk omdat er veel vrachtverkeer is en tegelijk veel schoolgaande jeugd er gebruik van maakt , zegt de partij.