Wateroverlast: te veel improvisatie, communciatie kan beter

Afbeelding ter illustratie © Bron: L1
Het waterschap in Noord- en Midden-Limburg heeft geen fouten gemaakt tijdens de extreme regenval van de laatste tijd.
Dat blijkt uit een eerste evaluatie. Toch kan het in de toekomst beter.
Er werd bijvoorbeeld nog te veel geïmproviseerd en de communicatie met buurlanden is nog niet goed.
Veel beken en rivieren die in de Maas uitmonden, ontspringen in Belgie en Duitsland.
Wateroverlast: te veel improvisatie, communciatie kan beter