L1 Radio

16:00: Hubert on the Air

L1 TV

15:00: Óngerwaeg - Drummende bakker

Volg ons ook via

  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • LinkedIN
  • L11
  • Instagram
Header

PVV: wob-verzoek voor overzicht subsidies

De PVV fractie in het Limburgs Parlement gaat een wob-verzoek indienen om helder te krijgen waar provinciale subsidies heen zijn gegaan.

De Wet Openbaarheid van Bestuur verplicht overheden burgers inzage te geven in informatie van de overheid.

De PVV heeft al twee keer tevergeefs geprobeerd een overzicht te krijgen van subsidie-aanvragen van organisaties waar Statenleden, gedeputeerden of gouverneurs bij betrokken zijn of waren. De partij wil dat het overzicht teruggaat tot 2003.

Ook wil de partij weten of bekeken wordt of ambtenaren een vinger in de pap hebben bij de aanvraag van subsidie van instellingen, verenigingen of stichtingen waar ze zelf aan verbonden zijn. De PVV wil het naadje van de kous weten omdat ze zegt grote waarde te hechten aan openheid over de besteding van gemeenschapsgeld.

Advertenties